Mørklegging

Mørkleggingsanlegg bygger på samme prinsipp som lystette rullegardiner, men her monteres det opp sidesluser som gjør at gardinet mørklegger helt. Mørkleggingsanlegg kan med stor fordel anvendes til laboratorier, undervisningslokaler, konferanserom, auditorier og møtelokaler.